Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 21 Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V – Se vigtig info

[Top] 21 Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V – Se vigtig info

Du ser emneartiklen [Top] 21 Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V – Se vigtig info, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet

Nightlife and Redlight District in Copenhagen Denmark
Nightlife and Redlight District in Copenhagen Denmark

Lejligheden på Vesterbrogade 51, 3. th i København V er opført i 1877 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 113 m2.

Ejendommen ligger i Københavns Kommune, opvarmes med fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S og tilhører skoledistriktet Gasværksvejens Skole. De nærmeste naboer er typisk veluddannede byfamilier. Den årlige risiko for indbrud er relativ lav, 1.21 procent i området. Generer openAI beskrivelse

Luftfoto af Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V. Matriklen er markeret med den grønne polygon.

Se flere fotos

Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata – læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Ønsker du at kende din boligs værdi? Få en præcis og uforpligtende boligvurdering af Nybolig, der tager højde for den helt aktuelle markedssituation og lokale forhold.

Boliga Tilstandsrapport giver dig god og hurtig service på tilstandsrapport, energimærke og elrapport. Køb én samlet pakke for kun 12.995,-

Udenombanken tilbyder gratis rådgivning om det helt rigtige boliglån, der passer til din økonomi.

Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V er en lejlighed og dermed langt mindre udsat for radonforurening end enfamiliehuse i samme område. Radonrisikoen er derfor Meget lav.

Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V ligger i den gamle København kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Det geologiske underlag på Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V er Marint sand og ler (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

Ejendommen Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V er opført i 1877 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen…
Læs mere om Radon her »

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Asbest PCB TM
Facade
Fuger
Gulve
Isolering
Maling
Tag

Tabelforklaring:
Grøn markerer lille risiko () og rød stor risiko () for sundhedsskadelige stoffer (Asbest, PCB og tungmetaller) i de forskellige bygningsdele. Størrelsen angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata). Risikovurderingen er baseret på en statistisk model og vi understreger, at der er tale om en risikovurdering med streg under risiko.

Ifølge Machine Learning- algoritmen har lejligheden på Vesterbrogade 51, 3. th ingen risiko for Asbest.

PCB er en af verdens farligste miljøgifte. Nu om dage er det totalt forbudt at producere, importere og anvende byggematerialer, der indholder PCB. Forbuddet mod PCB har desværre ikke altid været gældende.

Lejligheden på Vesterbrogade 51, 3. th har risiko for PCB i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (61.8%), Isolering (55.6%), Fuge (53.9%), Gulve (52.1%), Facade (51.6%).

Tungmetaller har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i bl.a. maling, grunder samt i metallisk form. Tungmetalholdige byggematerialer medfører ikke nødvendigvis indeklimaforurening, så længe stofferne er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader

Lejligheden på Vesterbrogade 51, 3. th har risiko for tungmetaller i følgende byggematerialer (sandsynlighed angivet i efterfølgende parentes): Maling (87.8%), Gulve (83.9%).

Risikovurderingerne er baseret på BBR data – sidst opdateret den 16 marts, 2023

Se adressens BBR data

Baseret på data fra flere årtiers bygningskemiske undersøgelser har Niras udviklet en Machine Learning-algoritme, der kan forudsige risiko for miljø- og sundhedsskadelige stoffer i danske bygninger. Den kunstige intelligens forudser risici baseret på byggematerialer, byggeår og andre BBR data. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt via DinGeo.

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Det er en risikofaktor som alle boligejere og boligkøbere bør tage aldeles alvorligt.

Datakilder:
Niras og BBR

Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V.

I følge BBR er der ikke olietank på lejlighedens grund.

Selvom der ikke er registreret jordforurening på lejlighedens grund, så er det stadig værd at bide mærke i, at der indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen er 71 jordforureninger. Det er et meget højt antal. Blandt det totale antal jordforureninger er 49 egentlige jordforureninger (type V2), mens 22 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Desuden er der i Danmark omkring 200.000 sløjfede olietanke, der udgør en væsentlig risiko for uregistreret jordforurening af specielt parcelhusgrunde.

Ved boligkøb skal du altid tjekke jordforurening og olietank. Olietank bør være registreret i BBR.

Læs mere om jordforurening her »

Datakilder:
Danmarks Miljøportal

Lokalitet Afstand (meter) Nuancering Stoffer Mere info
Gasværksvej 2, 1656 København V

lok. nr. 101-00231

28 ?
Gasværksvej 4, 1656 København V

lok. nr. 101-00796

37 ✓ F0
Eskildsgade 11, 1657 København V

lok. nr. 101-00618

39 ?
Gasværksvej 9, 1656 København V

lok. nr. 101-03054

88 ?
Absalonsgade 8, 1658 København V

lok. nr. 101-03073

111 ?
Gammel Kongevej 25, 1610 København V

lok. nr. 101-01674

129 ?
Absalonsgade 12, 1658 København V

lok. nr. 101-01105

138 ?
Absalonsgade 26, 1658 København V

lok. nr. 101-01395

150 ?
Gammel Kongevej 33, 1610 København V

lok. nr. 101-00501

151 ?
Vesterbrogade 60, 1620 København V

lok. nr. 101-01684

164 ! F2
Absalonsgade 28, 1658 København V

lok. nr. 101-04683

167 ! F2
Gammel Kongevej 23, 1610 København V

lok. nr. 101-01673

170 ?
Viktoriagade 7

lok. nr. 101-00792

179 ✓ F0 Olie-benzin, Benzin
Vesterbrogade 65, 1620 København V

lok. nr. 101-00502

191 ?
Absalonsgade 27, 1658 København V

lok. nr. 101-01801

195 ?
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C

lok. nr. 147-00031

214 ?
Vesterbrogade 69, 1620 København V

lok. nr. 101-02855

227 ?
Absalonsgade 29, 1658 København V

lok. nr. 101-03432

230 ?
Absalonsgade 33, 1658 København V

lok. nr. 101-00377

240 ! F1
Vesterbrogade 72A-78

lok. nr. 101-03083

247 ? Trichlorethylen, Vinylchlorid
Gammel Kongevej 39

lok. nr. 101-02839

247 ? Trichlorethylen, 1,1,1-trichlorethan
Gammel Kongevej 15, 1610 København V

lok. nr. 101-00804

249 ✓ F0
Saxogade 11, 1662 København V

lok. nr. 101-02100

253 ?
Absalonsgade / Eskildsgade

lok. nr. 101-01250

263 ! F2 Trichlorethylen, Cadmium, Olie, Zink m.fl.
Viktoriagade 26, 1655 København V

lok. nr. 101-01626

270 ?
Eskildsgade 56, 1657 København V

lok. nr. 101-00238

279 ?
Matthæusgade 12A, 1666 København V

lok. nr. 101-03540

295 ?
X-Vodroffsvej 2C-6

lok. nr. 147-00012

310 ? Tjære, Cadmium, Olie, Benz[a]pyren m.fl.
Abel Cathrines Gade 20, 1654 København V

lok. nr. 101-00913

318 ?
Dannebrogsgade 39A, 1660 København V

lok. nr. 101-01680

328 ?
Abel Cathrines Gade 29, 1654 København V

lok. nr. 101-00429

341 ?
Gammel Kongevej 47, 1610 København V

lok. nr. 101-02842

344 ?
Abel Cathrines Gade 24, 1654 København V

lok. nr. 101-01964

345 ?
Istedgade 18, 1650 København V

lok. nr. 101-00840

347 ?
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C

lok. nr. 147-30046

349 ?
Valdemarsgade 19A, 1665 København V

lok. nr. 101-02854

376 ?
Vestre Gasværk

lok. nr. 101-00023

383 ? Benz[a]pyren, Cyanid, PAH (sum af 9 PAH), Olie m.fl.
Frederiksberg Alle 22A, 1820 Frederiksberg C

lok. nr. 147-00182

398 ?
Værnedamsvej 13B, 1819 Frederiksberg C

lok. nr. 147-00404

402 ?
Værnedamsvej 7, 1819 Frederiksberg C

lok. nr. 147-30226

403 ! F2
Skelbækgade 1, 1717 København V

lok. nr. 101-00082

404 ✓ F0
Gammel Kongevej 80, 1850 Frederiksberg C

lok. nr. 147-00136

410 ✓ F0
Sønder Boulevard, parkareal

lok. nr. 101-03596

416 ? Benz[a]pyren, Olie-benzin, Bly, Cadmium m.fl.
Schønbergsgade 7, 1906 Frederiksberg C

lok. nr. 147-00084

422 ?
Valdemarsgade 12, 1665 København V

lok. nr. 101-03082

427 ?
Forhåbningsholms Alle 2, 1904 Frederiksberg C

lok. nr. 147-00160

446 ?
Gammel Kongevej 89, 1850 Frederiksberg C

lok. nr. 147-00156

477 ?
Boyesgade 1, 1622 København V

lok. nr. 101-02831

492 ?
Meldahlsgade 1, 1613 København V

lok. nr. 101-00724

498 ?

Tabellen viser de 49 kortlagte jordforureninger (af typen V2), der ligger indenfor en ca. 500 meter radius af Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Vesterbrogade 51, 3. th til den pågældende jordforurening.
Nuancering angiver forureningskategori. ✓ F0 er den mindst alvorlige kategori, der angiver, at forureningen ikke umiddelbart udgør en sundhedsrisiko ift. brug af hus og have. Forureningskategori ! F1 betyder, at der er en forurening, der antageligvis ligger et stykke nede i jorden. Hvis du følger simple råd, så kan du uden sundhedsmæssig betydning bruge hus og have. Forureningskategori ! F2 er den højeste kategori. Det kan være en kraftig forurening, der kan have betydning for brugen af hus og have og desuden påvirke boligens indeklima. ? angiver at jordforureningen ikke endnu er kategoriseret.
Stoffer angiver hvilket helbredsskadelige stoffer, der er knyttet til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Lokalitetsnummer Afstand (meter) Mere info
Gasværksvej 4-6, 1656

lok. nr. 101-00796

28
Gasværksvej 8A-E

lok. nr. 101-00401

68
Gasværksvej 11-11A

lok. nr. 101-00419

101
Eskildsgade 13

lok. nr. 101-00350

112
Oprenset olieforurening, mangler renbundsprøver – Viktoriagade 10 og 10A, København V

lok. nr. 101-00437

141
Oprenset forurening uden renbundsprøver, Viktoriagade 16 og 16C, København

lok. nr. 101-00396

156
Eskildsgade 23, 1657 København V

lok. nr. 101-01242

168
Viktoriagade 16-22/ Istedgade 34-38/Gasv

lok. nr. 101-01902

189
Maskinfabrik m.fl., Absalonsgade 31-39

lok. nr. 101-00377

260
Istedgade 55, 1650 København V

lok. nr. 101-01333

264
Vodroffsvej 9A, 1900 Frederiksberg C

lok. nr. 147-30060

305
Istedgade 20, 1650 København V

lok. nr. 101-30055

332
Prinsesse Maries Alle 5, 1908 Frederiksberg C

lok. nr. 147-31060

334
Gammel Kongevej 74B, 1850 Frederiksberg C

lok. nr. 147-30046

368
Helgolandsgade 3, 1653 København V

lok. nr. 101-11263

390
Vesterbrogade 95

lok. nr. 101-00665

462
Frederiksberg Alle 12, 1820 Frederiksberg C

lok. nr. 147-30809

465
Reventlowsgade 12, 1651 København V

lok. nr. 101-00921

466
Colbjørnsensgade 15, 1652 København V

lok. nr. 101-30525

475
Vodroffsvej 23, 1900 Frederiksberg C

lok. nr. 147-30272

490
Colbjørnsensgade 17, 1652 København V

lok. nr. 101-30524

493
Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C

lok. nr. 147-30811

497

Tabellen viser potentielle jordforureninger, der endnu ikke er undersøgt i detaljer (typen V1), som ligger i området omkring Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V.
Afstand angiver afstanden i meter fra Vesterbrogade 51, 3. th til den pågældende jordforurening.
Mere info indeholder links hvor du kan finde mere information om den pågældende jordforurening.

Adressens jordforureningsdata er sidst opdateret 16 marts, 2023. – opdater

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Der kan være problemer med luftforurening på Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V.

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.0 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU’s grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.3 µg/m3, hvilket er under EU’s grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO’s grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO’s grænseværdi – Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort &raquo

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 16.4 µg/m3, hvilket er under EU’s og WHO’s grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 – Se de landsdækkende PM10 variationer på kort &raquo

Luftkoncentrationen af Black carbon (eller sod) partikler er 0.4 µg/m3. Det er en svagt forhøjet koncentration. Black carbon er ultrafine sod-partikler fra forbrændingskilder (f.eks. vejtrafik, brændeovne, kraftværker). Forhøjede koncentrationer forekommer i og omkring de større byer.

Der er estimeret 8800 partikler per cm3 luft. Det er en svagt forhøjet koncentration. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Der er en høj koncentration af brændeovne og pejse i København med i gennemsnit 185.4 enheder per km² – Se de landsdækkende variationer på kort &raquo

Luftforurening menes at være skyld i ca. 6.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre følgesygdomme af luftforurening, der nedsætter livskvalitet.

Læs mere om Luftforurening her »

Datakilder:
DCE – Nationalt center for Miljø og Energi – Luften på din vej

Kortet viser trafikstøj i området omkring Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V. – Åbn stort kort

Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V om dagen:

Støjtype Lydstyrke
✓ Større veje ingen registreret støj (*)
! Veje i by 60-65 dB
✓ Større jernbaner ingen registreret støj (*)
✓ Jernbane i by ingen registreret støj (*)
✓ Større lufthavn ingen registreret støj (*)

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Datakilder:
Miljøstyrelsen

Datakilder:
GEUS

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Den modellerede gennemsnitlige grundvandsdybde er 1.6 meter på adressen. Dybden er baseret på data fra hele perioden 1991-2020 i vinterhalvåret. Medtages usikkerhed/datavariation ligger den gennemsnitlige grundvandsdybde i intervallet 0.8 – 2.2 meter. Det ret store usikkerhedsinterval afspejler bl.a. (1) usikkerhed på den nummeriske model, (2) naturlige nedbørsvariationer og (3) usikkerhed på de målte grundvandssdybder i de geologisk boringer.

Baseret på de historiske observationer og den nummeriske grundvandsmodel er der ikke tegn på at Vesterbrogade 51, 3. th har problemer med højtliggende grundvand, for nuværende.

Der sker sandsynligvis ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen over de næste 40-50 år. I følge en modelberegning med et højt CO₂-niveau, så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0 centimeter) i perioden 2041-2070.

Se 2041-70 ændringer på stort kort ».

Der sker sandsynligvis heller ikke store ændringer i grundvandsdybden på adressen når vi kigger længere ud i fremtiden. I følge en modelberegning (igen med et højt fremtidigt atmosfærisk CO₂-niveau), så vil den forventede ændring i middeldybden til terrænnært grundvand være ubetydelig (0.6 centimeter) i perioden 2071-2100.

Se 2071-2100 ændringer på stort kort ».

Datakilde:
HIP

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V ligger i en højde på 2.8 meter over havets overflade.

Ved ekstrem stormflod og/eller klimarelaterede havniveaustigninger, der overstiger 280 centimeter, er der risiko for oversvømmelse på adressen.

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V befinder sig ikke i et område, der er udpeget som højrisiko for havvands- eller vandløbsoversvømmelse under plantrin 1.

Se kort »

Adressen er heller ikke udpeget som højrisiko under plantrin 2.

Se plantrin 2 kort »

I forbindelse med EU’s oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
Kystdirektoratet

Lejligheden på Vesterbrogade 51, 3. th i København V er opført i 1877 og indeholder 4 værelser, et køkken og et badeværelse fordelt på 113 m2. Disse og mange andre ejendomsoplysninger er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). På DinGeo bruger vi BBR bredt og i kombination med andre geodata, f.eks. når vi vurderer risiko for oversvømmelse, radonforurening osv., samt ved computerberegnede ejendomsvurderinger. Vi har samlet nogle af de vigtigste BBR data nedenfor.

Anvendelse Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed
Opførselsesår 1877
Ombygningsår
Fredning
Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab)
Køkkenforhold Eget køkken med afløb
Antal Etager 5
Antal toiletter 1
Antal badeværelser 1
Antal værelser 4
Ydervægsmateriale Mursten
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme
Opvarmningsmiddel
Supplerende varme (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Bygning, Samlet areal 1135 m2
Boligstørrelse 113 m2
Kælder 50 m2
Areal til erhverv 190 m2
Vægtet Areal 113 m2

BBR databasen indeholder desuden følgende informationer om ejendommen.

Mere end én bygning

Der er registreret én anden bygning på adressen:

Udover de numeriske data er der følgende noter registreret i BBR:

BBR-oplysningerne er sidst opdateret den 16 marts, 2023 – opdater

Du kan rette BBR oplysningerne online hvis du ejer ejendommen (kræver NemId):

Ret BBR-oplysninger

Hent den officielle BBR meddelelse for Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Lejligheden på Vesterbrogade 51, 3. th har energimærke D.
Bemærk: Energimærket omfatter flere boligenheder.

Energimærket er gyldigt fra 18. august 2015 til 18. august 2025.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1877. Når der tages højde for bygningens alder så er et D-energimærke faktisk OK og i den bedre ende af landsgennemsnittet for bygninger med tilsvarende alder (bygninger fra før 1930 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor). Energimærket er derfor en indikation på en fin bygningskvalitet og vedligehold.

Sammenligning af energimærket D for lejligheden på Vesterbrogade 51, 3. th (byggeår: 1877) med bygninger fra samme byggeperiode (●).

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring. Med hele 14 forslag til energiforbedringer er der faktisk gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energiforbedringerne fokuserer på belysning, etageadskillelse, loft, solceller, varmefordelingspumper, ventilation, vinduer og ydervægge.

Forslag Årlig besparelse Investering Rentabel
Ventilation: Udskift ventilationsaggregat til nyt mere energieffektivt. 21.400 kr 175.000 kr
Belysning: Udskift belysning i Wax Clinique til LED. 5.500 kr 12.000 kr
Belysning: Udskift belysning i Barbar Bar til LED. 4.700 kr 8.000 kr
Etageadskillelse: Isolering af etageadskillelse i port mod det fri med 100 mm isolering. 3.300 kr 25.000 kr
Varmefordelingspumper: Udskiftning varmefordelingspumpe Grundfos UPE 25-80 180 til ny mere energieffektiv. 800 kr 10.600 kr
Etageadskillelse: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering. 400 kr 10.000 kr
Ydervægge: Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm mineraluld. 23.200 kr 1.308.200 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer og døre med tolags termoruder til nye med tolags energiruder. 15.900 kr 1.217.700 kr
Solceller: Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 7,2 kW anlæg. 11.700 kr 275.000 kr
Ydervægge: Udvendig efterisolering af tag ved renovering, så den samlede mængde udgør 300 mm mineraluld. Dvs. tag og flunke på kviste, samt skråvægge i tagkonstruktioner mod opvarmede tagetage efterisoleres. 1.800 kr 874.400 kr
Loft: Efterisolering af skunke med 100 mm isolering ved renovering. 400 kr 25.200 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer og døre med tolags energiruder til nye med trelags energiruder. 400 kr 72.000 kr
Loft: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering så den samlede mængde er 500 mm. 300 kr 33.500 kr
Belysning: Udskift løbende belysning på trappeopgange og kælder til LED. 200 kr 8.000 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.
Bemærk: De listede forbedringer omfatter hele ejendommen (ikke kun denne bolig).

Det nuværende energimærke (▼) kan forbedres1 trin via rentable forbedringer (▼) og 3 trin med alle forbedringerne (▼).

De 14 forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Den primære opvarmningskilde på Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

Lejligheden på Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Energimærkerapporten angiver et opvarmningsareal på 1246 m2 for hele bygningen og et estimeret samlet årligt energiforbrug på 115,4 MWh/år. I energimærkerapporten er energiforbruget omregnet til en samlet estimeret varmeudgift på 103.200 kr/år, baseret på en energipris på 661,81 kr. per MWh.

Lejligheden har et areal på 113 m2. Hvis vi antager at bygningens samlede varmeregning, fordeles ift de enkelte enheders areal så vil den årlige varmeomkostning være 10,466 kr/år.

Note: Der er tale om et estimat. Den faktiske varmeregning afhænger af beboernes energivaner. Estimatet stammer fra 2015 og tager ikke højde for eventuelle ændrede energipriser siden da.

Lejligheden på Vesterbrogade 51, 3. th modtager fjernvarme fra HOFOR Fjernvarme P/S. Fjernvarme er stort set altid en fordel. HOFOR Fjernvarme P/S hører dog til blandt landets dyrere fjernvarmeforsyninger med en pris lidt over gennemsnittet – Deres pris for at opvarme en standardlejlighed på 75 m2 og et varmeforbrug 15 MWh er 11.546 kr. Find mere info om HOFOR Fjernvarme P/S her ».

Vesterbrogade 51, 3. th har et vægtet areal på 113 m2, der er større end standardboligen. Et estimat, der tager højde for det større areal lyder:

Note: Der er tale om et estimat baseret på en forsimplet udregning. Den faktiske varmeregning vil naturligvis også afhænge af beboernes energivaner. Boligens energimærke D er relativ dårligt og estimatet er derfor muligvis lav sat.

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Hjemmesiden for HOFOR Fjernvarme P/S finder du her: http://www.hofor.dk/.

Boligopvarmning er en betydelig post på boligbudgettet, som varierer meget, både over tid, opvarmningsform og så sandelig også geografisk fra den ene varmeforsyning til den næste.

I disse år har fjernvarmen vokseværk og flere og flere boliger tilsluttes. Det er en god udvikling – Fjernvarme er den miljømæssigt reneste opvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Der er er ingen egentlige hæftelser på ejendommen Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V.

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 26 januar, 2018 – opdater

Du kan finde mere info, inklusiv ejeroplysninger, med et opslag direkte på tinglysning.dk »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygninger

Den mest almindelige husstandstype i og omkring Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V er veluddannede byfamilier , d.v.s. conzoom®-typen Kulturnauter.

Geodemografi

Der findes Kulturnauter i alle aldre, omend der er en overrepræsentation af folk mellem 20’erne og 30’erne. Flest er singler, og det er faktisk helt normalt for familier i storbyen. De fleste har heller ikke børn

De har investeret i deres uddannelse og dannelse. Kulturnauterne er den type, hvor næstflest har taget en lang videregående uddannelse. Desuden har en stor andel en mellemlang videregående uddannelse eller bachelorgrad

Beskæftigelsesniveauet er højt, da der er mange ledere, en del selvstændige og kun få arbejdsledige. Der er også flere forskere blandt denne type. Indkomsten er derfor høj, og formuen ligeså. De er typisk placeret i den øvre del af middel- eller overklassen

Så godt som alle bor i lejligheder under 115 m² i ældre etageejendomme. Godt over halvdelen ejer deres bolig, mens en del er andelshavere. Halvdelen har bil

Langt de fleste af landets Kulturnauter er bosiddende i Hovedstaden, men du finder dem også i større byer i resten af landet. Lidt mere end hver tiende har registreret erhverv i hjemmet

Adfærd, livsstil og holdninger

Omgås du Kulturnauter, vil du ikke alene blive inviteret på middagsselskaber af og til, du vil også blive mundskænk, når lækre gourmetretter bliver afprøvet. Samtidig er de politiske forbrugere, som vælger økologi og miljøvenlighed til

Kulturnauterne navigerer sikkert rundt i byens mange kulturtilbud. De er storbyens absolut største kulturforbrugere, i hvert fald af den klassiske af slagsen: Mere end hver tredje er i teatret mindst hvert halve år. En stor andel kommer desuden hver måned på museum, til en fernisering eller måske til en forestilling. Dertil kommer koncertoplevelser af forskellig art og endda hyppige besøg i nattelivet. Kulturnauten er også en af de mest hyppige gæster i biograferne, film skal jo ses på lærredet og de ser gerne de nyeste før andre. Hver femte er i øvrigt medlem af en filmklub. Med hertil følger naturligvis også hyppige besøg på restauranter og caféer

Karrieren fylder også meget i Kulturnauternes hverdag, og de er passionerede omkring deres arbejde. Derfor bliver den motion, som de fleste dyrker hver uge, også nødt til at være noget, der kan dyrkes fleksibelt. Flertallet vælger således at løbe eller at træne i et fitnesscenter. Det suppleres for mange af, at cyklen er deres primære transportmiddel i det daglige. Sekundært er den kollektive transport, og det gælder også for mange af de, der har bil. Flere har dog investeret i en el-bil – de er jo også mere miljøvenlige

De nye tendenser spotter de ved at være velorienterede gennem aviser, tidsskrifter, fag- og skønlitteratur, håndbøger og internettet. Læsestof, som er enten indkøbt eller lånt på biblioteket. De foretrukne trykte aviser er enten Berlingske, Politiken eller Information. På sofabordet ligger seneste nummer af Where2go eller GAFFA. Og de vil vide mere om design og indretning, kultur, mad og vin end nogen anden dansker

Som de travle mennesker, de nu engang er, er det rart med tv on-demand, så man kan tilpasse programmerne til sit tidskema og binge-watche en serie om søndagen

Ni ud af ti betaler gerne ekstra for den rigtige kvalitet, det er derfor ganske vanligt at se dem i en specialbutik eller Irma, som finder en ganske stor andel af deres kunder blandt Kulturnauter. Butikkernes stigende udvalg af kvalitetsfærdigretter hjælper Kulturnauterne med at få deres tætpakkede ugeprogram til at gå op

De er ganske berejste og ferierne inkluderer kortere eller længere ferier i Danmark, ture til Europa, storby- og kulturferier, sol- og charterferier samt den årlige skiferie som hver tiende tager på

Kulturnauter er først og fremmest Modernefællesskabsorienterede, dernæst enten Fællesskabsorienterede eller Moderne. Så de er selvfølgelig meget globalt orienteret; verden er deres østers. De synes derfor, at det er naturligt, at Danmark er en spiller på den internationale scene og de mener også, at vi skal løfte i flok. Deres eget bidrag går blandt andet gennem medlemsskabet af både natur- eller miljøorganisationer og humanitære organisationer, og de så også gerne, at Danmark var mere åben for omverden. Til trods for deres karrierefokus, accepterer de naturligvis ikke miljøforringelser bare for at sikre industriens vækstvilkår. Til gengæld ser de gerne, at de offentlige udgifter til kunst/kultur øges

Ved det seneste valg var venstrefløjen, Radikale Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti Kulturnauternes partier.

Conzoom® er et databaseret segmenteringsværktøj, der opdeler de danske husstande i 36 forskellige typer. Med et DinGeo-adresseopslag får du gratis adgang til Conzoom® og et indblik i den gennemsnitlige husstand i området: Forbrugeradfærd, livsstil, holdninger, alder, antal af børn, indkomst, formue, osv.. Læs mere om Conzoom® »

Conzoom®-typen på en given adresse ændres løbende. Det skyldes dels den generelle almindelige udvikling i Danmark, men også lokalområdets til- og fraflytning. DinGeo opdaterer løbende Conzoom® – På Vesterbrogade 51, 3. th er data sidst opdateret 4 marts, 2023.

Datakilde: Geomatic

Vesterbrogade 51, 3. th hører til afstemningsområdet 9. Øst hvor der er 6.258 stemmeberettigede borgere.

Der var 5.497 i 9. Øst, der afgav deres stemme. Det svarer til en flot valgdeltagelse på hele 87.8 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for 9. Øst (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Alternativet fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet 9. Øst, med et indeks på 328 i forhold til landsgennemsnittet.

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet 9. Øst, med et indeks på 21 i forhold til landsgennemsnittet.

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V at være lav.

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 385 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Vesterbrogade 51, 3. th. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 12765 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 12.06 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.21 pct.

Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

Opklaringsprocenten i 1500-1799 København V er relativ høj. I perioden 2011-2018 blev 10.0 procent af alle indbrud opklaret. Det er langt bedre en landsgennemsnittet på fem procent.

Danmark har en trist rekord – Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Vesterbrogade 51, 3. th hører under skoledistriktet VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Gasværksvejens Skole). I skoledistriktet er der én folkeskole, nemlig Gasværksvejens Skole.

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt VESTERBRO/KONGENS ENGHAVE (Gasværksvejens Skole) på kort

Der er gode bredbåndsmuligheder på Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V.

Se fibernet dækningsgrad omkring Vesterbrogade 51, 3. th

Der er god 4G mobildækning på Vesterbrogade 51, 3. th med vejledende downloadhastighed op til 100 – 200 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Vesterbrogade 51, 3. th er dækningen for de tre netværk:

Se 4G-dækningskort på Vesterbrogade 51, 3. th

Data sidst opdateret 05 januar, 2022

Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Vesterbrogade 51, 3. th, København V
Se data direkte på tjekditnet.dk

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

Baseret på pris, hastighed, popularitet og kundetilfredshed anbefaler vi Hiper 1000/1000 Mbit/s (Kabel TV-stik) » på Vesterbrogade 51, 3. th.

Hastighed Priser Trustpilot
Hiper 1000/1000 Mbit/s (Kabel TV-stik)

Max-hast.: 1000 / 100 Mbit/s

1692,- (6 mdr)

Månedlig: 249,-

Oprettelse: 198,-

4.6 / 10

Find andre tilbud og meget mere information om internet, og mobildækning på Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V her.

Baseret på pris, hastighed, popularitet og kundetilfredshed anbefaler vi CBB (Mobilt bredbånd) 75 GB + Trådløs » på Vesterbrogade 51, 3. th.

Hastighed Priser Trustpilot
CBB (Mobilt bredbånd) 75 GB + Trådløs

telia: hastighed: 100 – 200 Mbit/s

1443,- (6 mdr)

Månedlig: 199,-

Oprettelse: gratis

4.6 / 10

Jordarten under Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V er Marint sand og ler.

Marint sand og ler er aflejret efter sidste istid (der sluttede for ca. 11.500 år), da isen trak sig tilbage og store dele af Danmark var dækket af hav. Siden er der sket landhævning og stenalderhavets aflejringer af marint sand og ler findes derfor nu i flere meters højde over havniveau.
Marint sand og ler består mest af sand med skaller.

Marint sand og ler indeholder ofte blødt organisk materiale der kan få jorden til at sætte sig og bygninger kan få sætningsskader. Sætningsskader kan også ske på grund af udtørring af lermineraler under tørre og varme somre (f.eks. sommeren 2018).

Marint sand og ler kan, afhængig af lerindholdet, være svært gennemtrængelig for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor i nogle tilfælde have svært ved synke ned i jorden. Vandet kan derfor strømme på overfladen og samle sig i lavninger, hvilket kan øge risiko for oversvømmelser.

Marint sand og ler frigiver normalt ikke Radon og er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Datakilder:
GEUS

Den nærmeste overfladenære boring ligger 39 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Vesterbros Torv. Bybaneboring nr.19.. Boringen blev afsluttet 1 juli, 1947. Brøndborer var Geoteknisk Institut. Formålet med boringen var Geoteknisk boring/midlertidig grundvandssænkning og anvendelse er ikke angivet. Boringen nåede en dybde på 25.5 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 372 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Vesterbrogade 51, 3. th.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
39 Geoteknisk boring 25.5 201. 372 »
56 Geoteknisk boring 2.5 201. 880 »
75 Geoteknisk boring 2.5 201. 881 »
119 Geoteknisk boring 9.7 201. 1420 »
127 Geoteknisk boring 8.3 201. 1419 »
131 Geoteknisk boring 8.3 201. 1424 »
131 Geoteknisk boring 7.8 201. 1418 »
142 Geoteknisk boring 9.7 201. 1423 »
146 Geoteknisk boring 8.0 201. 1426 »
153 Forureningsbor. 21.2 201. 6490 »
Geografiske koordinater 55.67181323°N, 12.55505232°Ø
Højde over havets overflade 2,8 m.o.h.
Sogn Vesterbro Sogn »
Politikreds Københavns Politi
Adressens Id 0a3f50a1-92f6-32b8-e044-0003ba298018
BFE nummer 6023902

Vi har samlet diverse stamoplysninger på Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V.

Se mere information relateret til dette emne her: https://trungtambaohanhpanasonic.net/barbar-bar-vesterbrogade-51-dnlnkhei

Du er nu færdig med at læse emneartiklen [Top] 21 Vesterbrogade 51, 3. th, 1620 København V – Se vigtig info leveret af Trungtambaohanhpanasonic.net. Tak for din tillid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *